Cookie-beleid en algemene voorwaarden

Nickelson maakt gebruik van cookies. Om van de volledige functionaliteiten van deze website te profiteren, is het accepteren van de cookies gewenst. Indien je op 'ok' klikt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de cookies van Nickelson. Meer informatie over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door Nickelson vind je hier.
    
Retourneren of ruilen

Retourneren of ruilen


Ga naar www.nickelson.eu en login als u al een account heeft. Heeft u nog geen account, klik dan op Wachtwoord vergeten/opvragen. Ga naar het overzicht met bestellingen en kies de bestelling waarvan u iets wilt retourneren. Dit kan tot de uiterste retourdatum. Selecteer het betreffende product en vervolg de stappen.
Nadat u alle stappen heeft volbracht krijgt u een overzicht te zien, met wat u retour gaat sturen en de door u opgegeven reden daarvan. Controleert u dit overzicht goed! Vervolgens dient u akkoord te gaan met de voorwaarden en kunt u op de vervolgpagina het formulier afdrukken.

De opgegeven producten dienen goed verpakt en voldoende gefrankeerd te worden. Bij uw producten dient u het uitgeprinte formulier mee te sturen. Het pakket moet u vervolgens adresseren aan:

Nickelson International

Saffierstraat 18
7554 TG Hengelo

Verstuur uw pakket zekerheidshalve twee dagen voor de aangegeven uiterste retourdatum. U kunt het pakket verzenden vanaf het Postkantoor, de kosten van het versturen zijn voor uw rekening. Zorgt u ervoor dat deze bij ons binnen zijn voor de uiterste retourdatum.
Zodra uw retourzending bij ons binnen gearriveerd is, zullen wij u direct informeren. Iedere statusupdate zal per e-mail aan u gecommuniceerd worden zodat u te allen tijde weet wat de status is.
Afhankelijk van de gewenste oplossing zullen wij binnen 14 dagen zorgen voor een nieuwe levering dan wel een terugbetaling.
Bij Nickelson mag je 14 dagen nadenken over je aankoop. Zo kun je alles bekijken en beoordelen. Mocht je aankoop toch niet geheel naar wens zijn, dan kun je deze retourneren zonder opgaaf van reden.

Hebt u een bestelling als "gast" besteld? Lees hieronder dan de retourprocedure

Hebt u als gast besteld en wilt u een product retourneren? Dat kan. Hiervoor moet u een tijdelijk wachtwoord opvragen om in te kunnen loggen. Dit doet u door bij het inloggen op “wachtwoord” vergeten te klikken. Vervolgens vult u uw mailadres en uw bestelnummer in. U krijgt van ons een tijdelijk wachtwoord per mail toegestuurd. Deze kunt u gebruiken om in te loggen en de retourprocedure te starten.

LET OP! U kunt alleen ruilen of retourneren als uw artikelen ongedragen zijn en voorzien van alle kaartjes. U dient, indien redelijkerwijs mogelijk, uw artikelen te retourneren in de originele verpakking. Het pakket kunt u vervolgens bij een post-afgiftepunt afgeven. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Mocht u vanwege een fout onzerzijds een pakket moeten retourneren, dan worden de verzendkosten door ons vergoed.

Crediteringstermijn

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Herroepingrecht

Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingrecht:

  1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:
[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.